Żywienie uczniów

Mamy doświadczenie w żywieniu dzieci i młodzieży szkolnej.

Dla naszych podopiecznych przygotowujemy smaczne, zdrowe, pełnowartościowe i urozmaicone posiłki. Zatrudniamy zespół fachowców, którzy na bazie świeżych, wysokiej jakości surowców przygotowują posiłki odpowiadające zarówno gustom naszych konsumentów, jak również wymogom stawianym żywieniu młodego człowieka.

W praktyce stosujemy zasady wynikające z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, przy zapewnieniu jakości wyżywienia zgodnej z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych dla chorych wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i wagi potraw.

Stosujemy się również do zasad zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Dla naszych uczniów organizujemy w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły konkursy tematyczne, promujemy zasady zdrowego żywienia, przekonujemy że surówki też mogą być smaczne, uczymy jak nie marnować jedzenia. Zachętą do uczestnictwa w organizowanych przez nas konkursach są atrakcyjne nagrody rzeczowe (np. rowery górskie, tablety, sprzęt sportowy itp.).

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy nowoczesny i profesjonalny sprzęt oraz ciągle szkolący się zespół dietetyków, kucharzy i pracowników kuchni. Podczas świadczenia usługi wykorzystujemy system elektronicznej rejestracji posiłków, ułatwiający również proces rozliczeń finansowych.

Pracujemy z dostawcami, którzy są regularnie kontrolowani zgodnie ze standardami systemu HACCP oraz normą ISO 22000:2018. Stale monitorujemy warunki produkcji, magazynowania oraz transportu żywności.

  • Zatrudniając grono dyplomowanych dietetyków, na życzenie rodziców jesteśmy w stanie przygotować zalecaną przez lekarza dietę, która w formie zindywidualizowanej porcji obiadowej będzie wydawana uprawnionemu do niej dziecku.
  • Posiłki przygotowane przez naszych pracowników dostosowane są do potrzeb młodego organizmu, zapewniają różnorodność oraz komplet niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu stwarzamy naszym podopiecznym optymalne warunki do rozwoju i nauki.
  • Dokładamy starań, by oferowane menu było urozmaicone. Pozwala to dzieciom poznawać nowe potrawy, rozbudza ich apetyt i otwiera na nowe doświadczenia smakowe.
  • Świadcząc usługę korzystamy z systemu elektronicznej rejestracji posiłków.

Nie boimy się przyjmować na siebie konkretnych zobowiązań:

taca2
Wypracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania technologiczne dla każdej szkoły zarówno w zakresie zasad produkcji posiłków, jak również systemu ich wydania młodemu konsumentowi.
plan
Przygotowujemy projekty technologiczne oraz oferujemy pomoc przy projektowaniu nowych rozwiązań modernizacyjnych i adaptacyjnych.
hands
Nie boimy się odpowiedzialności za wspólnie przeprowadzone procesy inwestycyjne.
kuchenka
Jesteśmy gotowi partycypować w kosztach modernizacji i zmian wynikających z wdrażania nowych technologii w pomieszczeniach zaplecza kuchennego kantyny szkolnej.