Usługi doradcze i konsultacyjne

Oferujemy usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie funkcjonowania i zarządzania pionem żywienia w instytucjach biznesowych i publicznych.

Są one sumą doświadczeń zdobytych przez nas w ramach kilkunastoletniej współpracy z licznymi podmiotami, które obdarzyły nas swoim zaufaniem.

Pracujemy z doświadczonymi konsultantami, posiadającymi ogromną wiedzę praktyczną i doświadczenie, z audytorami i liderami zakończonych sukcesem projektów.


Nasza oferta kierowana jest do:

Jeśli masz pytania, pomożemy Ci wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi:

Odpowiemy na twoje pytania, pomożemy przeanalizować korzyści i zagrożenia związane z przeprowadzeniem ewentualnej zmiany:

 • Stoisz w przede dniu reorganizacji działalności szpitala?
 • Chcesz oddać w outsourcing usługi żywienia, usługi sprzątania lub inne usługi pozamedyczne?
 • Chcesz zabezpieczyć kierowaną przez siebie placówkę przed wykonawcą, świadczącym usługi w sposób nieuczciwy lub oferującym usługi o zaniżonej jakości?
 • Chcesz sprawdzić, czy ceny płacone aktualnie przez Szpital za usługi świadczone przez obecnych wykonawców zewnętrznych odpowiadają poziomowi rynkowemu, czy nie są zawyżone?
 • Przygotujemy dla Twojego Szpitala audyt wewnętrzny i studium opłacalności w zakresie realizacji poszczególnych usług.
 • Przygotujemy Twój Szpital do wydzielenia poszczególnych usług i oddania ich w outsourcing. Pokażemy jak ograniczyć ryzyko wyboru nierzetelnego wykonawcy usług. Określimy poziom cen rynkowych.
 • Przygotujemy dla Twojego szpitala raport z działalności obecnych firm outsourcingowych.
 • Przygotujemy optymalne rozwiązania dla Twojego szpitala, określimy poziom oszczędności jakie możesz osiągnąć przy ich zastosowaniu.

Szukasz nowych rozwiązań? Chcesz zoptymalizować koszty związane z żywieniem uczniów?

 • Zastanawiasz się nad reorganizacją zasad żywienia w podległych ci szkołach ?
 • Chcesz oddać w outsourcing usługi żywienia, ale nie masz pewności czy właściwie oceniasz ryzyko?
 • Jaki wpływ na planowane zmiany będzie miał tzw. „czynnik społeczny” ?
 • Chcesz zabezpieczyć podległą ci placówkę przed wykonawcą, świadczącym usługi w sposób nieuczciwy lub oferującym usługi o zaniżonej jakości?
 • Chcesz sprawdzić, czy ceny płacone aktualnie przez Szpital za usługi świadczone przez obecnych wykonawców zewnętrznych odpowiadają poziomowi rynkowemu, czy nie są zawyżone?
 • Przygotujemy dla podległych ci szkół audyt wewnętrzny i studium opłacalności w zakresie reorganizacji usługi żywienia.
 • Razem z tobą przygotujemy zmiany. Przeanalizujemy ewentualne korzyści i zagrożenia, pomożemy wybrać optymalną technologię i wskażemy możliwe warianty i modele finansowania realizowane w ramach nowego otoczenia prawnego.
 • Podzielimy się z tobą naszymi doświadczeniami. Pomożemy ci ocenić wpływ czynników społecznych na planowane zmiany. Mamy w tym względzie doświadczenia.
 • Przygotujemy dla podległych ci szkół raport z działalności obecnych firm outsourcingowych.
 • Przygotujemy optymalne rozwiązania dla podległych ci szkół, przeanalizujemy ceny rynkowe w regionie, określimy poziom oszczędności jakie możesz osiągnąć przy ich zastosowaniu.

Jeśli rozważacie wprowadzenie zmian w funkcjonujących pod waszym nadzorem jednostkach, możemy wam pomóc:

 • Chcesz przygotować w powiecie/gminie/dzielnicy optymalne rozwiązania dotyczące żywienia pacjentów w podległych placówkach służby zdrowia, uczniów w szkołach, podopiecznych domów pomocy, .... ?
 • Masz za duże koszty eksploatacyjne w placówkach służby zdrowia, szkołach, domach opieki społecznej?
 • Chcesz zmniejszyć koszty żywienia o kilkadziesiąt procent w skali powiatu/gminy/dzielnicy?
 • Przygotujemy dla całego regionu audyt wewnętrzny w zakresie działalności usług żywienia w poszczególnych jednostkach.
 • Przygotujemy raport z działalności obecnych firm outsourcingowych.
 • Przygotujemy optymalne rozwiązania dla całego regionu, określimy poziom oszczędności jakie możesz osiągnąć przy ich zastosowaniu.