Służba zdrowia

Kompleksowe usługi żywienia dla służby zdrowia.

Każdy pacjent będąc osobą chorą, posiada jednak własne przyzwyczajenia i preferencje kulinarne. Szpital jest dla niego środowiskiem obcym, w którym często trudno mu się odnaleźć. Rozumiemy to i staramy się ułatwić przejście przez ten trudny okres.

W praktyce stosujemy zasady wynikające z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, przy zapewnieniu jakości wyżywienia zgodnej z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych dla chorych wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i wagi potraw.

Produkujemy posiłki w oparciu o najnowsze trendy technologiczne, dbając o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Zapewniamy nowoczesny i profesjonalny sprzęt oraz ciągle szkolący się zespół dietetyków i kucharzy. Realizujemy usługę żywienia pacjentów zarówno w oparciu o technologię produkcji posiłków na miejscu w kuchni szpitalnej, jak również dowozimy gotowe posiłki do oddalonych placówek medycznych, w których są one wydawane pacjentom.

Pracujemy z dostawcami, którzy są regularnie kontrolowani zgodnie ze standardami systemu HACCP oraz normą ISO ISO 22000:2018. Stale monitorujemy warunki produkcji, magazynowania oraz transportu żywności.

  • Jesteśmy fachowcami w zakresie żywienia pacjentów w Segmencie Służby Zdrowia.
  • Nasi pracownicy od kilkunastu lat zdobywają doświadczenia zawodowe w żywieniu pacjentów.
  • Znakomicie rozumiemy różnice dotyczące żywienia poszczególnych grup pacjentów.
  • Proponujemy rozwiązania dostosowane do oczekiwań pacjentów jednostek psychiatrycznych.
  • Rozumiemy potrzeby żywieniowe osób w podeszłym wieku.
  • Znamy sposoby zachęcenia do posiłku również najmłodszych pacjentów.
  • Znamy tajniki żywienia z obszaru kuchni mlecznej dla najmniejszych chorych.
  • Przygotujemy wszystkie diety, zgodnie z najnowszymi zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz z zaleceniami lekarskimi.
  • Zatrudniamy zespół dyplomowanych dietetyków

Nie boimy się przyjmować na siebie konkretnych zobowiązań: